• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 部门频道栏目 > 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 > 公告公示 > 统计信息

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

时间:2016-12-22 15:47:00 来源:市国资委 访问量: -
【打印】 【字体:
编制单位:韶关市人民政府国有资产监督管理委员会                                                     2015年度                           金额单位:元  
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 生活补助 救济费 医疗费 奖励金 生产补贴 住房公积金 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 其他对企事业单位的补贴 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 31 35 38 39 40 41 44 45 46 48 49 50 65 66 67 80 81 82 85 89 90 91 92
合计 509,842,046.38 1,854,808.56 569,715.26 1,020,583.50 114,244.50 2,489.04 147,776.26 850,130.47 158,877.68 800.00 146.00 7,149.83 13,511.52 11,362.05 129,085.00 66,497.00   1,900.00   9,707.00 88,154.71 138,681.30 224,258.38 358,642.30   186,452.30       5,930.00   166,260.00 500,019,920.00   19,920.00 500,000,000.00 6,758,545.05 5,500,000.00 1,258,545.05        
201 一般公共服务支出 31,450.00 31,450.00         31,450.00                                                                        
20199 其他一般公共服务支出 31,450.00 31,450.00         31,450.00                                                                        
2019999   其他一般公共服务支出 31,450.00 31,450.00         31,450.00                                                                        
208 社会保障和就业支出 192,382.30                                             192,382.30   186,452.30       5,930.00                          
20805 行政事业单位离退休 192,382.30                                             192,382.30   186,452.30       5,930.00                          
2080501   归口管理的行政单位离退休 192,382.30                                             192,382.30   186,452.30       5,930.00                          
212 城乡社区支出 500,000,000.00                                                               500,000,000.00     500,000,000.00              
21203 城乡社区公共设施 500,000,000.00                                                               500,000,000.00     500,000,000.00              
2120399   其他城乡社区公共设施支出 500,000,000.00                                                               500,000,000.00     500,000,000.00              
215 资源勘探信息等支出 3,921,954.08 1,823,358.56 569,715.26 1,020,583.50 114,244.50 2,489.04 116,326.26 820,130.47 158,877.68 800.00 146.00 7,149.83 13,511.52 11,362.05 129,085.00 66,497.00   1,900.00   9,707.00 88,154.71 138,681.30 194,258.38                   19,920.00   19,920.00   1,258,545.05   1,258,545.05        
21507 国有资产监管 2,597,345.76 1,823,358.56 569,715.26 1,020,583.50 114,244.50 2,489.04 116,326.26 754,067.20 92,814.41 800.00 146.00 7,149.83 13,511.52 11,362.05 129,085.00 66,497.00   1,900.00   9,707.00 88,154.71 138,681.30 194,258.38                   19,920.00   19,920.00                
2150701   行政运行 2,319,417.46 1,823,358.56 569,715.26 1,020,583.50 114,244.50 2,489.04 116,326.26 476,138.90 62,814.41 800.00 146.00 7,149.83 13,511.52 11,362.05 89,085.00 66,497.00   1,900.00   9,707.00 48,494.20 98,681.30 65,990.59                   19,920.00   19,920.00                
2150799   其他国有资产监管支出 277,928.30             277,928.30 30,000.00           40,000.00           39,660.51 40,000.00 128,267.79                                        
21508 支持中小企业发展和管理支出 1,258,545.05                                                                       1,258,545.05   1,258,545.05        
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 1,258,545.05                                                                       1,258,545.05   1,258,545.05        
21599 其他资源勘探电力信息等支出 66,063.27             66,063.27 66,063.27                                                                    
2159999   其他资源勘探电力信息等支出 66,063.27             66,063.27 66,063.27                                                                    
221 住房保障支出 166,260.00                                             166,260.00               166,260.00                      
22102 住房改革支出 166,260.00                                             166,260.00               166,260.00                      
2210201   住房公积金 166,260.00                                             166,260.00               166,260.00                      
229 其他支出 5,530,000.00             30,000.00                             30,000.00                           5,500,000.00 5,500,000.00          
22999 其他支出 5,530,000.00             30,000.00                             30,000.00                           5,500,000.00 5,500,000.00          
2299901   其他支出 5,530,000.00             30,000.00                             30,000.00                           5,500,000.00 5,500,000.00          

相关文件: